Gizlilik Koşulları

 1. projekurdu.com (Site olarak da anılacaktır) internet adresini ziyaret eden herkes (Ziyaretçi olarak anılacaklardır) aşağıda belirtilen ilkelerin tamamını onaylamış olarak kabul edilmektedirler.
 2. Site, Bağdat Cad. 132/10 Feneryolu/Kadıköy/İstanbul Türkiye adresinde yerleşik olan Pentos Data Teknoloji ve İletişim Sistemleri (bundan böyle “Yönetim” olarak anılacaktır) tarafından yönetilmektedir. Site üzerinde yeni üyelik oluşturan, ilgili olabilecek her türden bağlantı yoluyla Siteye herhangi bir şekilde her türden içerik yükleyen ya da sadece ziyaret eden Üye sıfatını kazanmış olsun ya da olmasın tüm kişiler “Ziyaretçi” olarak anılacaktır.
 3. Yönetimce, ziyaretçilerin gizliliğini korumak ve Site hizmetlerinden en üst seviyede yararlanılmasını sağlayabilmek amacıyla kişisel güvenlik nedeniyle işbu gizlilik ilkelerini belirlemiştir.
 4. Siteye herhangi bir ortamdan ve herhangi bir yöntemle gönderilebilecek her türden kişisel bilgi işbu bildirimde açıklanan amaçlar dışında 3. kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır.
 5. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler: IP numarası da dâhil olmak üzere kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türden bilgidir. Yönetim, işbu bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgileri Sitenin işbirliği içinde bulunmadığı üçüncü taraflara hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler anonim tutulmak suretiyle yönetim tarafından aksi işbu bildirimde gösterilmedikçe her şekilde kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilecektir.
 6. projekurdu.com, Siteyle ilgili geliştirmelerin sağlanması amacıyla ziyaretçilerinin IP numaralarını tespit edebilir ve bu IP numaraları, Yönetim tarafından ziyaretçilerini tanımlama temelli veri toplama amacıyla da kullanılabilmektedir.
 7. Ziyaretçilerin Siteye üye olabilmek için isim, telefon numarası, TC Kimlik numarası, e-posta adresi gibi kendileriyle ilgili kişisel bilgileri Site’ye girmeleri gerekebilir. Sitede talep edebilecek bu kişisel bilgiler ziyaretçinin kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın anonimleştirilmek suretiyle işbirliği içinde olunan diğer site ya da kurumlar ile çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları gibi amaçlarla paylaşılabilecek ya da bizzat bizzat kullanılabilecektir.
 8. Yürürlükteki mevzuatın getirdiği zorunluluklar nedeniyle, yargı yerleri ve mercileri tarafından kanuni yöntemine uygun olarak yürütülen soruşturma ve/veya yargılama doğrultusunda talep edilen bilgilerin karşılanması amacıyla Yönetim tarafından işbu gizlilik bildirimi hükümlerinin istisnası olmak şartıyla kullanıcılara ait bilgiler açıklanabilecektir.
 9. projekurdu.com, kullanıcıların Siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri Cookie vb. teknik dosyalar yardımıyla toplayıp saklayabilir. Bunlar, anlık ziyaretçi sayısı, sitede geçirilen süre gibi istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcıya özelleştirilmiş reklam ve içerik üretilmesi amacıyla kullanılmaktadırlar.
 10. projekurdu.com içinde diğer sitelere bağlantı sağlanabilir. projekurdu.com, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer içeriklerin işbu gizlilik şartlarına uygun olduğunu denetlemekle yükümlü değildir ve de bunların barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
 11. Yönetim, Sitede ifşa edilen gizli bilgilerin gizliliğinin sağlanması amacıyla bu türden gizli bilgilerin kamusal alana girmesini veya üçüncü kişilere açıklanmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almaya çalışacağını taahhüt etmektedir.
 12. Yönetim, Site dâhilinde başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Site’de bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik olarak Yönetim’in ve Site’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 13. projekurdu.com kullanıcılarından gelen geri bildirimler ya da Site’ye ilişkin sair geliştirme gereksinmeleri nedeniyle işbu “Gizlilik Bildirimi” metninde her zaman için güncelleme yapabilir.
 14. Yönetim, işbu gizlilik bildiriminin her hangi bir maddesini Sitede yayınlamak üzere her zaman için değiştirebilir. Değişikliğe gidildiği hallerde yeni metin, değişikliklerin Prokekurdu.com üzerinde yayınlandığı anda yürürlüğe girmiş olacaktır.
 15. İşbu gizlilik bildirimi hükümleri, kişisel verileri işbu metinde anılan şekilde koruma amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle de kullanıcılar, iletişim bölümünden işbu bildirim metni ile ilgili görüşlerini her zaman için iletebileceklerdir.

Yasal Konular

hizmet.projekurdu.com/ (Bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) adresinin  üzerinde üyelik oluşturmuş olsun ya da olmasın Siteye herhangi bir yolla her türden içerik yükleyen özel veya tüzel kişiler bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır. Bunun karşısında: üye olmayan ve herhangi bir şekilde içerik yüklemesinde de bulunmayan ve fakat Siteyi sadece ziyaret eden özel veya tüzel kişiler ise “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

hizmet.projekurdu.com/  alan adından yayın yapan internet sitesi (Site), Bağdat Cad. 132/10 Feneryolu/Kadıköy/İstanbul Türkiye adresinde yerleşik olan Pentos Data Teknoloji ve İletişim Sistemleri (Yönetim) tarafından yönetilmektedir.

 1. Yönetim, Site’ye yüklenen içerikten dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir. Site’ye yüklenen her türden içerik Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmalıdır.
 2. Her tür içerik girişi, Siteye gönderildiği tarih, zaman ve IP numarası ile kayıt edilebilmekte ve eşleştirilebilmektedir.
 3. Üyelerin Site’ye herhangi bir şekilde girdiği bir içeriğin herhangi bir suç unsuru teşkil etmesi halinde hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran ilgili içeriği gönderen kişinin üzerinde olacaktır.
 4. Yürürlükte bulunan fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili kanun hükümlerini ihlal etmeyen içeriklerin Site’ye yüklenmesinde sakınca yoktur. Ancak Yönetim tarafından yüklenen içeriklerin içinde fikri veya sınai hakları ihlal eden dosyaların bulunması halinde bu dosyalar silinebilmektedir.
 5. Herhangi bir yasal takip, teknik sorun ya da şikayet neticesinde dosya silinmesi durumunda, Üye Yönetim’den herhangi bir hak talep edemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Ayrıca Yönetim, başka bir nedenden dolayı herhangi bir dosyayı silme hakkını da her zaman için saklı tutmaktadır.
 6. Yönetim, Site üzerinden başka sitelere de bağlantılar ve yönlendirmeler sağlayabilirse de bu türden bağlantı ya da yönlendirmelerin varlığı, Site dışındaki sayfaların içeriklerinin denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan erişilebilecek hiçbir içerikten dolayı Yönetim herhangi bir sorumluluk taşımadığını burada açıkça ifade etmektedir.
 7. Erişilen bu sitelerden ya da erişilen siteler üzerinden erişilebilecek diğer sitelerde gerçekleşecek ya da gerçekleştirilebilecek işlemlerden doğacak hiçbir zarardan Yönetim sorumlu tutulamaz ve Kullanıcı ve Üye bu bağlantılara eriştiğinde sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Kişisel veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilmektedir ve Yönetim Site belgelerinde aksi belirtilmediği sürece kişisel bilgilerden herhangi birini Yönetim’in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir yolla ifşa etmeyecektir.
 9. Yönetim, gizli bilgileri gizli tutmak için gerekli tedbirleri teknik imkanları çerçevesinde almayı taahhüt etmektedir. Yönetim’in gerekli önlemleri almasına rağmen Siteye yapılan her türlü iç ya da dış saldırı sonucu kişisel verilerin ya da benzeri diğer verinin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda Yönetim’in hukuki ya da cezai herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Üye ve Kullanıcı bu zararlardan Yönetim’i sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt ederler.
 10. Yönetim, işbu “Yasal çekince hükümlerini” dilediği zaman Site’de yayınlamak şartıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklik olması halinde yenilenen hükümler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olacaklardır.